Privacy-beleid

Welke informatie verzamelt Provalue B.V. over haar klanten?

  • Provalue verzamelt alleen de informatie die de klant aan ons ter beschikking stelt, hetzij door middel van formulieren op onze website, door middel van mondelinge communicatie, door middel van door de klant toegezonden documenten of door middel van door de klant toegezonden e-mail berichten.
  • Provalue kiest voor elektronische opslag, wanneer het gaat om informatie over de klant. Afhankelijk van de relevantie van de gegevens slaat Provalue ook klantgegevens fysiek op.
  • Provalue houdt bij hoeveel dataverkeer wordt gegenereerd per website, omdat Provalue gebruik maakt van limieten met betrekking tot dat dataverkeer. Tevens bewaart Provalue technische log files voor de interne bedrijfsvoering.
  • Van elk e-mailbericht dat wordt verstuurd via de mailservers van Provalue worden een aantal gegevens opgeslagen, namelijk de afzender en geadresseerde, grootte en datum. Deze logs worden 4 weken bewaard, en worden vervolgens verwijderd. Onze servers bewaren de aan de klant gerichte e-mailberichten tijdelijk, dat wil zeggen totdat de klant ze van de server haalt. Indien de klant het van de server haalt wordt het bericht geheel van de server verwijderd, tenzij de klant in de instellingen van zijn e-mailprogramma heeft ingesteld dat er een kopie op de server moet achterblijven; in dat geval blijven de berichten op de server staan totdat de klant ze verwijdert. Hetzelfde geldt voor IMAP en Webmail.
  • Alle bezoeken aan een website van een klant worden gelogd. De log bevat het IP-adres van de bezoeker en de opgevraagde pagina. Deze gegevens worden gebruikt om vast te stellen hoeveel dataverkeer een klant gebruikt, tevens worden ze gebruikt voor het genereren van statistieken. De bewaartijd van deze logs is afhankelijk van de beschikbare ruimte.
  • De homepages en de gelogde gegevens worden normaliter regelmatig voor interne doeleinden gebackupt. De backups worden periodiek vernietigd en niet langer als zes maanden bewaard.

Waarvoor gebruikt Provalue de gegevens van hun klanten?

Provalue gebruikt de gegevens van hun klanten tijdens mondelinge en/of schriftelijke communicatie met de klant. Tevens worden de gegevens van de klant gebruikt voor administratieve doeleinden.

Ter beschikking stelling van informatie aan derden

Provalue stelt geen informatie van hun klanten ter beschikking aan derden. Hierop volgen enkele uitzonderingen, namelijk:
Whois informatie: Deze persoonsgegevens zijn tijdens de registratie van domeinnamen verplicht gesteld door ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Hieronder vallen bijvoorbeeld de volledige naam van de klant, het postadres van de klant, het telefoonnummer van de klant en het e-mail adres van de klant. Deze gegevens zijn vrij beschikbaar voor derden.
Wettelijk verplichte openbaarmaking: Hier gaat het om situaties waarin Provalue wettelijk verplicht is om de gegevens van hun klant openbaar te maken, bijvoorbeeld in het geval van een dagvaarding.

Briefgeheim

Provalue hanteert en respecteert briefgeheim met betrekking tot de persoonlijke e-mail berichten van hun klanten.

Wetgeving

Sinds december 1998 is in Nederland de nieuwe Telecommunicatiewet van kracht, waardoor het aftappen van internet door politie, Justitie en inlichtingendienst, onder voorwaarden, wettelijk mogelijk is.