Formulieren

Provalue heeft een aantal standaard formulieren.

Formulieren voor domeinregistratie en -verhuizing van .nl (Nederlandse) domeinen

Formulier Registratie .nl Dit formulier vult u in voor elke nieuwe registratie (dus als het aangevraagde domein nog niet bestaat).
Formulier Verhuizing .nl Dit formulier vult u in voor elk domein dat je naar Provalue wilt verhuizen.
Formulier Overdracht .nl Dit formulier vult u in als een domein overgedragen moet worden aan een nieuwe eigenaar.

Verhuizing van een .nl-domein duurt doorgaans 3 werkdagen. Dit kan bespoedigd worden indien de huidige provider meewerkt. In dat geval kan de verhuisperiode verkort worden tot een halve dag.

Verhuizen of registreren van andere types domeinen (zoals .com, .net,….)

Registratie overige types domeinen Dit formulier dient u te retourneren naar Provalue wanneer u een domein wilt laten registreren of wilt verhuizen naar Provalue. Gebruik dit formulier niet voor domeinen die eindigen op .nl


Bij verhuizing van .com, .net, .org, .info en .eu geldt dat wij ook de “authorisatiecode” moeten ontvangen.
 Deze kan je uitsluitend opvragen bij de huidige provider. Zonder deze code kunnen wij het domein niet verhuizen.

Verhuizing van een domeinnaam (welke niet eindigt op .nl) duurt doorgaans tussen de 2 en 10 werkdagen. Dit hangt af van de medewerking van de huidige provider en van de klant.

Webhosting abonnement

Webhosting abonnement Vul dit formulier in als u een webhosting abonnement wilt afsluiten bij Provalue.

DNS-wijziging

Heeft u al een domeinnaam elders geregistreerd en wilt u deze niet verhuizen naar Provalue? Download dan het formulier “wijziging DNS”. Dit formulier stuurt u naar uw huidige provider.
Uiteraard moet u wel even contact opnemen met Provalue zodat wij onze servers kunnen configureren voor de DNS-wijziging.

Wijziging DNS U heeft dit formulier alleen nodig als u de website bij Provalue wilt onderbrengen zonder dat u het domein naar Provalue verhuist.

Juridische documenten

SLA Hosting Op onze webhosting diensten bieden wij standaard deze SLA. Deze geldt voor alle klanten die voor websites of e-mail afhankelijk zijn van Provalue.
SLA Colocated servers SLA voor servers die in het netwerk van Provalue geplaatst zijn.
SLA Dedicated servers Deze SLA is van toepassing op servers die in het netwerk van Provalue geplaatst zijn en die tevens volledig door Provalue onderhouden worden.

U kunt uitsluitend aanspraak maken op de SLA indien een door u ondertekend exemplaar overhandigd is aan Provalue.

Opzegging van het contract

Tenzij anders vermeld of overeengekomen heeft elke overeenkomst een looptijd van 1 jaar. Na het eerste jaar kan een contract op elk moment opgezegd worden waarbij de opzegtermijn 1 maand bedraagt. Domeinregistraties kunt u op elk moment opzeggen, dus ook binnen het eerste jaar. Echter geven wij geen restitutie van de abonnementskosten.