Onze werkwijze

Analyse processen

Samen met u nemen we uw processen door. Daarbij kunt u aangeven hoe u uw maatwerk software ziet functioneren. Onze consultants kunnen, op basis van ervaring, u hierbij verbeter voorstellen omtrent uw processen geven, indien gewenst. Vervolgens nemen we zoveel mogelijk informatie mee, zodat wij die nog nader kunnen analyseren.

Ontwerp maatwerksoftware

Op basis van de verkregen informatie gaan wij aan de slag. Wij maken een omschrijving van de functionaliteit van uw maatwerk software en een eerste prijsindicatie op basis van deze eerste omschrijving.

Prijs bepaling

PrijskaartjeNa overleg, eventuele aanpassingen en goedkeuring wordt ook een meer technische specificatie gemaakt, aan de hand van deze beschrijving zal een definitieve prijsopgave plaatsvinden.
In deze fase kan ook gekeken worden naar eventuele hardware uitbreidingen of aanpassingen.

Ontwikkeling

Gedurende de ontwikkeling van de software zullen wij steeds een nieuwe versie van de software bij u installeren. U kunt dan het hele proces volgenden en steeds de nieuwe onderdelen en de onderlinge samenhang te testen. Het is gewenst om ook de medewerkers die met dat gedeelte van de software gaan werken in het testen te betrekken, ook hun ervaringen kunnen in de ontwikkeling betrokken worden.

Implementatie

Indien u het eens bent over de gebouwde functionaliteiten van de software kunnen wij overgaan tot de definitieve installatie bij u op locatie.
Uitleg en begeleiding tot in gebruik name zullen wij voor u verzorgen.

Onderhoud en continue begeleiding

Nadat u een periode met de maatwerksoftware gewerkt heeft, ziet u vast nog meer voordelen en mogelijkheden om efficiënter te werken. Wij blijven u hierbij natuurlijk ondersteunen en kunnen desgewenst verdere aanpassingen aan de software voor u regelen.

Wilt u meer informatie of een geheel vrijblijvende afspraak om te inventariseren wat de mogelijkheden voor uw organisatie zijn, contact met ons op.

Heb je een vraag?

Laat ons weten wat jouw vraag is. Tijdens kantooruren nemen wij binnen enkele uren contact met je op.