Instellen Mail in Windows 10

  1. Wanneer u het mail programma voor de eerste keer opend, ziet u onderstaand scherm. U Klikt dan op ‘Get Started’.
  2. In het volgende scherm klikt u op: ‘Add Account’.
  3. Klik bij “Een account toevoegen op: ‘Advanced setup’.
  4. Dubbelklik op:‘Internet Email’.
  5. Vul nu de gegevens in volgens onderstaand overzicht, waarbij het e-mail adres, de gebruikersnaam en het wachtwoord moet overeenkomen met de gegevens die u zijn toegezonden. Beide velden met namen kun u zelf bepalen. Bevestig de instellingen door op de ‘Sign-in’ knop te klikken.
  6. Uw account is nu ingesteld. Klik op ‘Done’ om met Mail te kunnen werken.